17-09-09

Gemeentebelasting

decoration
Artikel 5

Zijn van de belasting vrijgesteld:

a. de openbare besturen, instellingen en diensten;

b. de rechtspersonen bedoeld in de artikelen in 180 tot en met 182 van het wetboek van de inkomstenbelasting 1992;

c. de privé-clubs;

d. de rendez-voushuizen.

De commentaren zijn gesloten.