17-05-10

Stemplicht


Stemplicht

(bron: http://www.herent.be/content/content/record.php?ID=759)

decoration

In België geldt de stemplicht. Elke kiezer is dus bij wet verplicht om zijn stem uit te brengen. Een kiezer moet zijn stem persoonlijk uitbrengen in het stembureau dat op de oproepingsbrief is aangeduid. Op de dag van de verkiezingen moeten de identiteitskaart en de oproepingsbrief worden voorgelegd.
In bepaalde gevallen kunt u wel volmacht geven.


Wat gebeurt er als u niet gaat stemmen?

Wie niet gaat stemmen, wordt bestraft met een berisping of een boete van 5 tot 10 euro (te vermenigvuldigen met 5,5), dus 27,5 tot 55 euro. Bij herhaling is de geldboete 10 tot 25 euro (= 55 tot 137,5 euro). Wie binnen de 15 jaar vier keer aan zijn plicht verzuimt, wordt voor 10 jaar van de kiezerslijsten geschrapt. Gedurende die periode kan hij geen benoeming, bevordering of onderscheiding van een openbare overheid krijgen.


Het verzuim van de kiesplicht is echter slechts strafbaar indien men zich niet kan verantwoorden ten aanzien van de vrederechter. De vrederechter is vrij in zijn beoordeling over wat als een gewettigd verzuim moet beschouwd worden en wat niet.
Elk officieel document kan een verantwoordingsstuk zijn. Het bewijsstuk moet samen met de oproepingsbrief bij voorkeur voor de verkiezingsdag bij de dienst secretariaat afgeleverd worden.
Binnen de acht dagen na de afkondiging van de namen van de verkozenen, maakt de procureur des konings de lijst op van de kiezers die niet aan de stemming hebben deelgenomen en van wie de verantwoording niet is aangenomen. Uiteindelijk bepaalt het openbaar ministerie welke inbreuken zullen vervolgd worden.
De kiezer die de stemplicht niet vervuld heeft, verschijnt op eenvoudige oproeping voor de politierechtbank die oordeelt zonder mogelijkheid van hoger beroep.

De commentaren zijn gesloten.