07-12-10

Electrabel krijgt vergunning voor verhogen vermogen Doel 1

istockphoto_12522254-nuclear-power-plant-with-cloudy-sky.jpgIk heb ook helemaal geen idee waarom de volledige titel van de vergunning luidt:

Vergunning tot wijziging van installaties behorende tot een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 12 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, bl. 74052.

Wie bezwaar heeft, mag nog 56 dagen beroep tot nietigverklaring aantekenen per aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel).

http://www.groen.be/actualiteit/Persbericht-gemix-studie-...
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl

De commentaren zijn gesloten.