01-06-10

Sharia4Belgium

Dit is een herwerking van een eerdere post. Ik betrapte mezelf erop dat ik niet echt constructief gereageerd had op een nieuwsartikel over deze groepering.  Ik weet niet hoeveel mensen mij dit ook kwalijk hebben genomen aangezien ze toch voor kritiek vatbaar zijn. Ik wil het anders doen, op een beter niveau.

Daarom een nieuwe poging (en neen ik ben niet bedreigd geweest haha Lachen). De eerste keer dat ik over deze groepering hoorde was na een persconferentie waarin ze uithaalden naar niet-moslims als zijnde apen en varkens. Daarmee was de toon gezet: deze jongens zouden nooit meer iets goed kunnen doen in mijn ogen.

Ik vind het niet netjes om andere mensen te gaan beschimpen en al helemaal niet als je zelf tot een minderheid behoort die regelmatig het mikpunt is van racisme en discriminatie. Dat is voor mij vergelijkbaar met bepaalde joden die een holocaust ondergaan en overleven en nu in Palestina oppergod gaan spelen. 

Dat is niet alleen hoogmoedig, het getuigt ook niet van respect. Voor een godsdienst die gepresenteerd wordt als zijnde een godsdienst van vrede is Sharia4Belgium met dit soort uitspraken dus een heel slecht uithangbord.

Ik heb geprobeerd om de mensen aan te spreken via hun YouTubekanaal, maar mijn onenigheid zal niet gepast hebben in de lijst van steunbetuigingen, want ik zie mijn reactie niet staan. Commentaren worden dus gefilterd waarmee elke redelijke dialoog bijna onmogelijk wordt. Jammer.

 

12:48 Gepost door Elfyroth in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sharia4belgium, youtube, politiek, religie |  Facebook |

30-05-10

http://www.ikstemniet.be./

decoration
Geachte politici

U hebt de voorbije dagen, weken, maanden en jaren bewezen uw verantwoordelijkheid niet te kunnen, te willen of te mogen opnemen. Als u uw verantwoordelijkheid niet opneemt, dan kunt u dat ook niet van ons verwachten.

Bij deze verklaren wij dan ook dat wij niet zullen opdagen tijdens de volgende verkiezingen.

Wij stemmen niet mee.


Hoogachtend

 

Zo luidt de brief van de mensen die officieel niet gaan stemmen. Ik vind de brief wat pover, hoewel de basisgedachte wel duidelijk is. Ik zie elke politicus zich hier probleemloos onderuit muizen. Zo bijvoorbeeld:

Verantwoordelijkheid opnemen? Uiteraard hebben wij getracht onze verantwoordelijkheid op te nemen en in onze visie hebben wij dat zelfs tot onze beste capaciteit gedaan. Echter is het zo dat men in een regering nooit alleen regeert. Men werkt samen met andere partijen die op sommige onderwerpen andere visies hebben en in een goed functionerende democratie is het niet meer dan normaal om respect te tonen voor andere visies en met elkaar tot een dialoog te komen. Het is enkel op die manier dat de wensen van de kiezers ook vervuld kunnen worden.  Door samen met alle verkozen partijen tot beslissingen te komen die tegemoetkomen aan de wensen van de kiezer. Dat is onze taak, dat is onze verantwoordelijkheid en dat hebben wij gedaan. Daarom is het complete omzin om te beweren dat we geen verantwoordelijkheid hebben willen opnemen en nog sterker: om die valse stelling vervolgens te gebruiken als voorwendsel om dan maar niet te gaan stemmen.  Het is ook jammer om te zien dat mensen tot die beslissing komen en tegelijkertijd hopen dat er iets zal veranderen. Het feit dat de politieke dialoog in sommige gevallen niet lukt of leidt tot teleurstellingen bij de bevolking is niet iets dat wij 100% kunnen vermijden. Mensen zullen altijd van mening verschillen, maar als we nu ook eens naar elkaar zouden willen luisteren, dan kan er ook al veel kan bereikt worden. En daar gaan we voor op 13 juni en daarna uiteraard ook. Dankuwel.

26-05-10

Open VLD wil meer blauw op straat

decoration

 

 

 

Of: hoe snoep ik zoveel mogelijk rechtse kiezers af nu de peilingen wijzen in de richting van een rechtse overwinning....

Noord-Korea gedraagt u of anders...

decoration

Ik vraag mij soms af of Amerika er zelf niet moe van wordt. De ene oorlog is nog niet rond of ze staan al klaar om er een nieuwe te beginnen.

 

Wat heeft dat land daar ook te zoeken? Een extra basis om nu ook vanuit Zuid-Korea (naast Japan) een scherp oogje te houden op die doorn in hun oog: China?

 

Ik vind deze vorm van politiek alvast een belediging voor het intellect van de algemene wereldbevolking. Wie houden ze ook voor de gek met hun "bezorgdheid"...

18-05-10

Online verkiezingspeilingen: tussenstand

Niettegenstaande het feit dat verkiezingspeiling.com haar identiteit niet duidelijk afficheert op de website en daarom met alle voorzichtigheid behandeld moet worden, toch een "interessant" tussendoortje bij de koffie:

Verkiezingspeiling_ poll voor de verkiezingen op 13 juni 2010-3

 

Verkiezingspeiling_ poll voor de verkiezingen op 13 juni 2010-2

17-05-10

Stemplicht


Stemplicht

(bron: http://www.herent.be/content/content/record.php?ID=759)

decoration

In België geldt de stemplicht. Elke kiezer is dus bij wet verplicht om zijn stem uit te brengen. Een kiezer moet zijn stem persoonlijk uitbrengen in het stembureau dat op de oproepingsbrief is aangeduid. Op de dag van de verkiezingen moeten de identiteitskaart en de oproepingsbrief worden voorgelegd.
In bepaalde gevallen kunt u wel volmacht geven.


Wat gebeurt er als u niet gaat stemmen?

Wie niet gaat stemmen, wordt bestraft met een berisping of een boete van 5 tot 10 euro (te vermenigvuldigen met 5,5), dus 27,5 tot 55 euro. Bij herhaling is de geldboete 10 tot 25 euro (= 55 tot 137,5 euro). Wie binnen de 15 jaar vier keer aan zijn plicht verzuimt, wordt voor 10 jaar van de kiezerslijsten geschrapt. Gedurende die periode kan hij geen benoeming, bevordering of onderscheiding van een openbare overheid krijgen.


Het verzuim van de kiesplicht is echter slechts strafbaar indien men zich niet kan verantwoorden ten aanzien van de vrederechter. De vrederechter is vrij in zijn beoordeling over wat als een gewettigd verzuim moet beschouwd worden en wat niet.
Elk officieel document kan een verantwoordingsstuk zijn. Het bewijsstuk moet samen met de oproepingsbrief bij voorkeur voor de verkiezingsdag bij de dienst secretariaat afgeleverd worden.
Binnen de acht dagen na de afkondiging van de namen van de verkozenen, maakt de procureur des konings de lijst op van de kiezers die niet aan de stemming hebben deelgenomen en van wie de verantwoording niet is aangenomen. Uiteindelijk bepaalt het openbaar ministerie welke inbreuken zullen vervolgd worden.
De kiezer die de stemplicht niet vervuld heeft, verschijnt op eenvoudige oproeping voor de politierechtbank die oordeelt zonder mogelijkheid van hoger beroep.

15-05-10

De Euro

 

Dit zijn de munteenheden van enkele lidstaten voor de introductie van de euro. 

De gekleurde lijnen heb ik zelf aangebracht. Ik vind het interessant om te zien hoe de toen al sterke economieën dat veelal zijn gebleven. 

De zwakkere economieën die geacht werden beter te worden van de euro lijken mij in gebreke te blijven. Spanje en Portugal bijvoorbeeld, twee landen die bij de toelating al onderaan bungelden zijn ook vandaag de landen waar we ons nog steeds het meest zorgen om maken. 

Voor Spanje begrijp ik dat niet. Heeft dat land niet voldoende inkomsten om toch een beetje fatsoenlijke resultaten voor te kunnen leggen? Ik denk dan aan toerisme en (voormalige) bouw. Ik denk dat ze vooral in de bouw de bal hebben misgeslagen. Ze zijn massaal aan het bouwen gegaan - waarschijnlijk vanuit het idee dat veel toeristen dat in een later stadium zouden opkopen - en toen dat niet gebeurde, hadden ze geen geld meer om al die leningen terug te betalen. 

Ik hoor ook zelden iets over Italië, buiten dan de fratsen van de premier. Ik volg het niet op de voet, maar ik kan me geen positieve of negatieve evolutieberichten herinneren over de economie van Italië en dit land is even zwak of zwakker dan sommige andere landen die de euro ingedoken. Ben eens benieuwd of dit land binnenkort ter sprake zal komen. 

En dan moet je eens kijken: België versus Nederland en België versus Duitsland. Akkoord, het zijn twee grote landen, maar man wat een sterke munt hadden die. Om nog maar te zwijgen van de Ierse pond. 

Ik kan mij niet ontdoen van de indruk dat wat het doel ook was van de euro, ze niet geslaagd is in het gelijkschakelen van de economieën als dat al een programmapunt was. 

Ik weet ook niet of Europa opkijkt naar de Verenigde Staten, maar als dat zo is dan is ook dat een utopie. Onze lidstaten zijn (cultureel, historisch en politiek) te divers om naar dat voorbeeld verenigd te worden.

En als dat zo is, dan is het ook zeer beschamend dat de Verenigde Staten Europa (alweer) geld moeten voorschieten om hun problemen op te lossen. Ik hoorde onlangs op het nieuws dat de VS geld zal lenen aan Europa voor het crisisfonds wat zij daarna weer gaan uitlenen aan de crisislanden. Die moeten dat terugbetalen met rente (als ze het al kunnen terugbetalen) en eens de EU dat geld terugheeft zijn de interesten daarop al zo hoog opgelopen dat ze dat waarschijnlijk ook niet meer gaan terug kunnen betalen aan de Verenigde Staten. Resultaat: vul zelf maar in. 

Maar - en dat klinkt ongelooflijk - ik ben geen pessimist. Ik ben realist. Ik zie dingen, ik zie mogelijke scenarios en ik bereid me daar mentaal op voor en ook geniet ik daardoor meer van de dag van vandaag. Want zoals vandaag is er geen morgen. Of toch niet een die je op voorhand gegarandeerd kan worden. 

Zei er iemand Horatius? Lachen