25-11-10

7 december International Bankrun

istockphoto_9661402-woman-using-atm.jpgIk doe mee, Cantona. Ik weet alleen nog niet hoeveel ik zal afhalen.

En neen, het gesus in de media dat het toch niets zal uithalen heeft op mij geen invloed. Ik ga toch. De banken moesten ook niet twee keer nadenken toen ze allerlei acrobatentoeren uithaalden met mijn en uw geld.

Goes around comes around. De overheid voelt er misschien niets voor om banken te straffen of toch minstens een extra belasting op te leggen. Neen, men paste onmiddellijk supervoordelige leningen toe aan wel 1% interest exclusief voor banken om hen te "helpen" herstellen terwijl burgers allerlei besparingsmaatregelen werden/worden opgelegd. Dat is de wereld op zijn kop. Dat is niet eerlijk.

 

Update: voor de mensen die via selfbanking willen afhalen, hou rekening met je plafond, 500 EUR dacht ik. Dus als je echt grote sommen wil afhalen dan is het via loket of anders een paar dagen vroeger beginnen met selfbanking.

16-06-10

Wegenzorg

decoration

 

De overheid is een geliefd mikpunt voor kritiek en spot en als dat terecht is, zo zij het dan, maar als we eerlijk zijn dan zijn er ook wel goede dingen.  We moeten niet arrogant zijn en doen alsof we die niet gezien hebben of alsof dat niet meetelt.

In mijn woonomgeving bijvoorbeeld was het op de wegen tot voor kort afzien zowel met fiets als met auto.  Alom waren die door de barre en aanhoudende winter gebarsten met hier en daar ernstige putten gewoon.

Die zijn inmiddels (minder dan een half jaar) gedicht. Ik vind dat geweldig.

Dankuwel, overheid!

04-02-10

Zelfmoordlijn

zelfmoordlijn.be

29-01-10

Pensioen sparen

decorationEen tijdje geleden heb ik een bericht gepost over pensioenen en voorzienigheid hierbij. Er was een tijd dat je kon gaan werken en oud worden en simpelweg je eerlijk verdiende pensioen ontvangen achteraf, maar die is nu voorbij. Er zijn te veel ouderen (weer zo'n slagzin om de oudere bevolking te stigmatiseren) en te weinig jongeren en met de "nieuwe" jongeren uit "nieuwe" landen willen we liever niets te maken hebben. Dus hebben we een probleem.

Ik denk dat ik toen welwillender stond tegenover pensioensparen dan nu. Uiteindelijk vind ik het nog steeds vreemd dat je je geld decennia lang vastzet op een rekening om er daarna misschien wat winst op te maken, maar zeker belasting op te betalen.

Het is een som geld die je beschikbaar stelt aan je bank (gratis en voor niets) en waar je bank naar (goed) believen mee kan investeren en/of opnieuw uitlenen tegen interest. Nu, een bank moet natuurlijk ook overleven, maar je krijgt niets wezenlijks terug voor de dienst die je de bank hiermee bewijst, geen zekerheid.

Als je je bedenkt dat een gewone particulier bij sommige banken heuse (woeker)interesten betaalt bij het lenen van zo'n som geld.

En als de bank de bal misslaat met jouw pensioengeld en we weer in zo'n "bubbel" terechtkomen, dan kunnen ze je nog altijd doorverwijzen naar het fonds dat de overheid heeft voorzien in zo'n noodgevallen met een max. van 100,000 EUR, was het toch?

Ik denk dat veel mensen momenteel deze redeneringscrisis doormaken. Het vertrouwen in de overheid en in de banken is zoek.

Ik vraag me ook af hoeveel mensen werkelijk beseffen dat ze gratis geld lenen aan de banken en aan de overheid (met alle bedrijfsvoorheffingen, andere voorschotten en hun late terugbetalingen) en hoe weinig men daarvoor in verhouding terugkrijgt.

17-09-09

Gemeentebelasting

decoration
Artikel 5

Zijn van de belasting vrijgesteld:

a. de openbare besturen, instellingen en diensten;

b. de rechtspersonen bedoeld in de artikelen in 180 tot en met 182 van het wetboek van de inkomstenbelasting 1992;

c. de privé-clubs;

d. de rendez-voushuizen.

24-10-08

Bezorgd over pensioen

decoration
In een artikel in de krant las ik daarstraks dat heel wat pensioneerden onaangenaam verrast waren door hun pensioen. 

Daar maak ik me nu eens helemaal geen zorgen over, sie. Ik ben realistisch: het zal gene vette zijn...voor niemand. Of: we mogen al blij zijn áls we het krijgen om nog een toon zwarter te zingen.

Ik heb me een aantal jaren terug enorm geërgerd aan de verzekeringscampagnes die het straatbeeld kleurden: sparen voor later, geen risico's nemen met je pensioen en wat nog meer in dergelijke slogans. Mijn eerste reactie was: maar dat krijgen we toch van de overheid? Logischerwijze wel ja.

Er groeide gestaag onzekerheid omdat er steeds minder jongeren per gepensioneerde waren. Zodoende dus ook minder inkomsten om pensioenen van uit te keren. Toen kwam het Zilverfonds. Wat is dat? Ik citeer van http://www.begroting.be/portal/page?_pageid=158,152215,15...

 

De financieringsbronnen van het Zilverfonds zijn:

  • begrotingsoverschotten;
  • overschotten van de sociale zekerheid;
  • niet-fiscale ontvangsten;
  • de opbrengsten uit beleggingen van het Zilverfonds.

 

Van overschotten is nu niet meer veel sprake denk ik, vooral niet in het eerste geval, want we zitten voor de begroting van dit jaar met een begrotingstekort.

Met de ontslagen die massaal uit de lucht vallen nu en het aantal werklozen (+ misbruiken op dat vlak) waar dit toe zal leiden, schat ik de overschotten van de sociale zekerheid ook niet al te hoog in.

Goed, rest ons nog een derde puntje waar ik niet genoeg over weet en het vierde puntje wat me op dit moment ook bedenkelijk lijkt.

Op het Zilverfonds vestig ik voorlopig geen grote hoop. 

En wat kwam er dan na aanvang vergrijzing en oprichting Zilverfonds?

Ik denk dat ik een aantal stappen oversla als ik kredietcrisis zeg, maar dat is dan maar zo, want het is nu elf uur 's avonds en ik wil nog een boek lezen.

De kredietcrisis trekt het plaatje nog meer naar beneden. Zodoende krijgen de slogans waar ik enkele jaren geleden nog op vloekte toch gelijk. Je pensioen raap je best zelf bij elkaar. Ja, ik weet dat we recht hebben op en recht hebben op, maar er is zoveel onrecht in de wereld en er is helaas geen heilige wet die verbied dat er aan onze pensioenen getornd wordt, hoe vanzelfsprekend we een pensioen ook achten. Dit neemt natuurlijk niet weg dat we ervoor moeten blijven vechten, ui-te-raard, maar we moeten tegelijkertijd ook voorzorgen nemen. Wat als...

Ik hoor nu ook mensen in mijn omgeving zeggen dat je maar beter zwart kan gaan werken, want wat je afstaat zie je toch nooit meer terug. Dat vind ik nu ook niet. Een beetje respect mag wel vind ik. België is een land dat wereldwijd bekend staat om haar broederlijk systeem van sociale zekerheid (waar mensen jammer genoeg ook misbruik van maken). Dat broederlijk aspect - en noem mij een communist maar-  het is iets waar Belgen trots op mogen zijn en blijven.

We moeten er voor elkaar blijven op momenten dat de overheid ons in de steek laat. Als we nu met z'n allen gaan zwartwerken dan worden onze bejaarden daar nu de grootste dupe van en ok ze zijn niet allemaal even vriendelijk, sommigen zelfs ronduit nors, maar ze zijn oud, immobiel en hebben misschien niet meer zo lang te leven en vooral: jij wordt ook oud en wat dan?

Het is niet menselijk om mensen op zo'n leeftijd nog te gaan laten piekeren over centjes voor hun brood, medicijnen of verwarming. Toon allen uw goed hart en ga in vrede (en ik naar mijn boek).

Fijn weekend iedereen!