24-10-08

Bezorgd over pensioen

decoration
In een artikel in de krant las ik daarstraks dat heel wat pensioneerden onaangenaam verrast waren door hun pensioen. 

Daar maak ik me nu eens helemaal geen zorgen over, sie. Ik ben realistisch: het zal gene vette zijn...voor niemand. Of: we mogen al blij zijn áls we het krijgen om nog een toon zwarter te zingen.

Ik heb me een aantal jaren terug enorm geërgerd aan de verzekeringscampagnes die het straatbeeld kleurden: sparen voor later, geen risico's nemen met je pensioen en wat nog meer in dergelijke slogans. Mijn eerste reactie was: maar dat krijgen we toch van de overheid? Logischerwijze wel ja.

Er groeide gestaag onzekerheid omdat er steeds minder jongeren per gepensioneerde waren. Zodoende dus ook minder inkomsten om pensioenen van uit te keren. Toen kwam het Zilverfonds. Wat is dat? Ik citeer van http://www.begroting.be/portal/page?_pageid=158,152215,15...

 

De financieringsbronnen van het Zilverfonds zijn:

  • begrotingsoverschotten;
  • overschotten van de sociale zekerheid;
  • niet-fiscale ontvangsten;
  • de opbrengsten uit beleggingen van het Zilverfonds.

 

Van overschotten is nu niet meer veel sprake denk ik, vooral niet in het eerste geval, want we zitten voor de begroting van dit jaar met een begrotingstekort.

Met de ontslagen die massaal uit de lucht vallen nu en het aantal werklozen (+ misbruiken op dat vlak) waar dit toe zal leiden, schat ik de overschotten van de sociale zekerheid ook niet al te hoog in.

Goed, rest ons nog een derde puntje waar ik niet genoeg over weet en het vierde puntje wat me op dit moment ook bedenkelijk lijkt.

Op het Zilverfonds vestig ik voorlopig geen grote hoop. 

En wat kwam er dan na aanvang vergrijzing en oprichting Zilverfonds?

Ik denk dat ik een aantal stappen oversla als ik kredietcrisis zeg, maar dat is dan maar zo, want het is nu elf uur 's avonds en ik wil nog een boek lezen.

De kredietcrisis trekt het plaatje nog meer naar beneden. Zodoende krijgen de slogans waar ik enkele jaren geleden nog op vloekte toch gelijk. Je pensioen raap je best zelf bij elkaar. Ja, ik weet dat we recht hebben op en recht hebben op, maar er is zoveel onrecht in de wereld en er is helaas geen heilige wet die verbied dat er aan onze pensioenen getornd wordt, hoe vanzelfsprekend we een pensioen ook achten. Dit neemt natuurlijk niet weg dat we ervoor moeten blijven vechten, ui-te-raard, maar we moeten tegelijkertijd ook voorzorgen nemen. Wat als...

Ik hoor nu ook mensen in mijn omgeving zeggen dat je maar beter zwart kan gaan werken, want wat je afstaat zie je toch nooit meer terug. Dat vind ik nu ook niet. Een beetje respect mag wel vind ik. België is een land dat wereldwijd bekend staat om haar broederlijk systeem van sociale zekerheid (waar mensen jammer genoeg ook misbruik van maken). Dat broederlijk aspect - en noem mij een communist maar-  het is iets waar Belgen trots op mogen zijn en blijven.

We moeten er voor elkaar blijven op momenten dat de overheid ons in de steek laat. Als we nu met z'n allen gaan zwartwerken dan worden onze bejaarden daar nu de grootste dupe van en ok ze zijn niet allemaal even vriendelijk, sommigen zelfs ronduit nors, maar ze zijn oud, immobiel en hebben misschien niet meer zo lang te leven en vooral: jij wordt ook oud en wat dan?

Het is niet menselijk om mensen op zo'n leeftijd nog te gaan laten piekeren over centjes voor hun brood, medicijnen of verwarming. Toon allen uw goed hart en ga in vrede (en ik naar mijn boek).

Fijn weekend iedereen!