14-06-10

Verkiezingsuitslag


Weinig verbazend, maar daarom niet minder teleurstellend. NVA heeft gewonnen.

decoration

 

Een partij die uit het niets ineens de grootste partij wordt. Mensen zijn boos, dat is het minste wat je hieruit kan afleiden. Maar hoe kan een landsdeel dat zich hiermee zo onverdraagzaam uit tegenover het Franstalig landsdeel ooit hopen - want daarmee heeft NVA natuurlijk wel gescoord - om op eigen benen representatief op de wereldkaart te kunnen staan? Een wereld waar samenwerking en tolerantie met nog veel vreemdere landen en gemeenschappen en met nog veel vreemdere talen en gebruiken, essentieel zijn om te kunnen overleven. Als je dat op microniveau niet kan, hoe dan op macroniveau?

De verkiezingen zijn voorbij en Vlaanderen heeft gesproken. Wallonië trouwens ook. Dirupo en Dewever zal de geschiedenis ingaan als een paar om nooit te vergeten.

Laten we nu gezamenlijk toekijken hoe de Vlaamse Leeuw vooroordelen als de mijne zal trotseren...of niet.

04-06-10

Argumenten om toch te gaan stemmen alhoewel het je niet interesseert


Dit zijn enkele reacties die ik verzameld heb uit mijn omgeving van mensen die het ook niet eens zijn met de huidige politiek of op een andere manier hun interesse/geloof erin zijn verloren, maar die toch gaan stemmen:

decoration

- de boete is een te groot cadeau voor de politici (de zakkenvullers)

- liefst geen problemen met overheid

- gaan stemmen, maar op een totaal onbenullige partij (proteststem)

- gaan stemmen op een radicaal andere partij (proteststem)

- gaan stemmen zodat je met het geld van de boete toch nog iets leuks kan gaan kopen

- wel gaan stemmen omdat het toch geen verschil uitmaakt en je bespaart jezelf nog eens een boete

- ... (vul aan)

01-06-10

De Stem van Vlaanderen

Dit was mijn resultaat:

 

De Stem Van Vlaanderen

30-05-10

http://www.ikstemniet.be./

decoration
Geachte politici

U hebt de voorbije dagen, weken, maanden en jaren bewezen uw verantwoordelijkheid niet te kunnen, te willen of te mogen opnemen. Als u uw verantwoordelijkheid niet opneemt, dan kunt u dat ook niet van ons verwachten.

Bij deze verklaren wij dan ook dat wij niet zullen opdagen tijdens de volgende verkiezingen.

Wij stemmen niet mee.


Hoogachtend

 

Zo luidt de brief van de mensen die officieel niet gaan stemmen. Ik vind de brief wat pover, hoewel de basisgedachte wel duidelijk is. Ik zie elke politicus zich hier probleemloos onderuit muizen. Zo bijvoorbeeld:

Verantwoordelijkheid opnemen? Uiteraard hebben wij getracht onze verantwoordelijkheid op te nemen en in onze visie hebben wij dat zelfs tot onze beste capaciteit gedaan. Echter is het zo dat men in een regering nooit alleen regeert. Men werkt samen met andere partijen die op sommige onderwerpen andere visies hebben en in een goed functionerende democratie is het niet meer dan normaal om respect te tonen voor andere visies en met elkaar tot een dialoog te komen. Het is enkel op die manier dat de wensen van de kiezers ook vervuld kunnen worden.  Door samen met alle verkozen partijen tot beslissingen te komen die tegemoetkomen aan de wensen van de kiezer. Dat is onze taak, dat is onze verantwoordelijkheid en dat hebben wij gedaan. Daarom is het complete omzin om te beweren dat we geen verantwoordelijkheid hebben willen opnemen en nog sterker: om die valse stelling vervolgens te gebruiken als voorwendsel om dan maar niet te gaan stemmen.  Het is ook jammer om te zien dat mensen tot die beslissing komen en tegelijkertijd hopen dat er iets zal veranderen. Het feit dat de politieke dialoog in sommige gevallen niet lukt of leidt tot teleurstellingen bij de bevolking is niet iets dat wij 100% kunnen vermijden. Mensen zullen altijd van mening verschillen, maar als we nu ook eens naar elkaar zouden willen luisteren, dan kan er ook al veel kan bereikt worden. En daar gaan we voor op 13 juni en daarna uiteraard ook. Dankuwel.

26-05-10

Open VLD wil meer blauw op straat

decoration

 

 

 

Of: hoe snoep ik zoveel mogelijk rechtse kiezers af nu de peilingen wijzen in de richting van een rechtse overwinning....

18-05-10

Online verkiezingspeilingen: tussenstand

Niettegenstaande het feit dat verkiezingspeiling.com haar identiteit niet duidelijk afficheert op de website en daarom met alle voorzichtigheid behandeld moet worden, toch een "interessant" tussendoortje bij de koffie:

Verkiezingspeiling_ poll voor de verkiezingen op 13 juni 2010-3

 

Verkiezingspeiling_ poll voor de verkiezingen op 13 juni 2010-2

17-05-10

Stemplicht


Stemplicht

(bron: http://www.herent.be/content/content/record.php?ID=759)

decoration

In België geldt de stemplicht. Elke kiezer is dus bij wet verplicht om zijn stem uit te brengen. Een kiezer moet zijn stem persoonlijk uitbrengen in het stembureau dat op de oproepingsbrief is aangeduid. Op de dag van de verkiezingen moeten de identiteitskaart en de oproepingsbrief worden voorgelegd.
In bepaalde gevallen kunt u wel volmacht geven.


Wat gebeurt er als u niet gaat stemmen?

Wie niet gaat stemmen, wordt bestraft met een berisping of een boete van 5 tot 10 euro (te vermenigvuldigen met 5,5), dus 27,5 tot 55 euro. Bij herhaling is de geldboete 10 tot 25 euro (= 55 tot 137,5 euro). Wie binnen de 15 jaar vier keer aan zijn plicht verzuimt, wordt voor 10 jaar van de kiezerslijsten geschrapt. Gedurende die periode kan hij geen benoeming, bevordering of onderscheiding van een openbare overheid krijgen.


Het verzuim van de kiesplicht is echter slechts strafbaar indien men zich niet kan verantwoorden ten aanzien van de vrederechter. De vrederechter is vrij in zijn beoordeling over wat als een gewettigd verzuim moet beschouwd worden en wat niet.
Elk officieel document kan een verantwoordingsstuk zijn. Het bewijsstuk moet samen met de oproepingsbrief bij voorkeur voor de verkiezingsdag bij de dienst secretariaat afgeleverd worden.
Binnen de acht dagen na de afkondiging van de namen van de verkozenen, maakt de procureur des konings de lijst op van de kiezers die niet aan de stemming hebben deelgenomen en van wie de verantwoording niet is aangenomen. Uiteindelijk bepaalt het openbaar ministerie welke inbreuken zullen vervolgd worden.
De kiezer die de stemplicht niet vervuld heeft, verschijnt op eenvoudige oproeping voor de politierechtbank die oordeelt zonder mogelijkheid van hoger beroep.