04-12-10

Biometrisch paspoort/ID-bewijs met vingerafdrukken

istockphoto_4986092-cyber-crime.jpgMede op speciaal aandringen van de VS na 11/9 wordt nu iedereen in de EU (buiten GB, Noord-Ierland, Zwitserland, Liechtenstein, Ierland - ben ik iemand vergeten?) verplicht om voor nieuwe identiteitsbewijzen vingerafdrukken te laten nemen. Ook kinderen, liefst niet onder twaalf jaar, maar als het toch moet dan moet het maar. In dat geval zal men niet onder zes jaar gaan, niet omdat dat toch zo zielig is voor die arme kindjes, maar - ik citeer uit de Europese Wetgeving:

Tijdens proefprojecten in sommige lidstaten is gebleken dat de vingerafdrukken van kinderen onder de zes jaar niet van voldoende kwaliteit zijn voor een een-op-een identiteitscontrole. Bovendien zijn deze vingerafdrukken erg veranderlijk, waardoor ze niet goed controleerbaar blijven gedurende de gehele geldigheidsduur van het paspoort of reisdocument.

Deze vingerafdrukken zullen vervolgens gebruikt worden om onze veiligheid te garanderen. Wel, ik wil dit eigenlijk niet. Als mensen verdacht worden van een misdrijf-daad dan kan men toch ook gewoon even gaan aanbellen en meenemen voor verhoor?

Als je weigert vingerafdrukken te laten nemen en je zonder ID-bewijs blijft zitten, ben je gewoon strafbaar geworden, want je mag niet deelnemen aan het maatschappelijk leven zonder ID.

Het ironische is toch wel dat deze verordening in de rubriek staat met titel: Vrij verkeer van personen.

Bron

30-05-10

http://www.ikstemniet.be./

decoration
Geachte politici

U hebt de voorbije dagen, weken, maanden en jaren bewezen uw verantwoordelijkheid niet te kunnen, te willen of te mogen opnemen. Als u uw verantwoordelijkheid niet opneemt, dan kunt u dat ook niet van ons verwachten.

Bij deze verklaren wij dan ook dat wij niet zullen opdagen tijdens de volgende verkiezingen.

Wij stemmen niet mee.


Hoogachtend

 

Zo luidt de brief van de mensen die officieel niet gaan stemmen. Ik vind de brief wat pover, hoewel de basisgedachte wel duidelijk is. Ik zie elke politicus zich hier probleemloos onderuit muizen. Zo bijvoorbeeld:

Verantwoordelijkheid opnemen? Uiteraard hebben wij getracht onze verantwoordelijkheid op te nemen en in onze visie hebben wij dat zelfs tot onze beste capaciteit gedaan. Echter is het zo dat men in een regering nooit alleen regeert. Men werkt samen met andere partijen die op sommige onderwerpen andere visies hebben en in een goed functionerende democratie is het niet meer dan normaal om respect te tonen voor andere visies en met elkaar tot een dialoog te komen. Het is enkel op die manier dat de wensen van de kiezers ook vervuld kunnen worden.  Door samen met alle verkozen partijen tot beslissingen te komen die tegemoetkomen aan de wensen van de kiezer. Dat is onze taak, dat is onze verantwoordelijkheid en dat hebben wij gedaan. Daarom is het complete omzin om te beweren dat we geen verantwoordelijkheid hebben willen opnemen en nog sterker: om die valse stelling vervolgens te gebruiken als voorwendsel om dan maar niet te gaan stemmen.  Het is ook jammer om te zien dat mensen tot die beslissing komen en tegelijkertijd hopen dat er iets zal veranderen. Het feit dat de politieke dialoog in sommige gevallen niet lukt of leidt tot teleurstellingen bij de bevolking is niet iets dat wij 100% kunnen vermijden. Mensen zullen altijd van mening verschillen, maar als we nu ook eens naar elkaar zouden willen luisteren, dan kan er ook al veel kan bereikt worden. En daar gaan we voor op 13 juni en daarna uiteraard ook. Dankuwel.

18-05-10

Online verkiezingspeilingen: tussenstand

Niettegenstaande het feit dat verkiezingspeiling.com haar identiteit niet duidelijk afficheert op de website en daarom met alle voorzichtigheid behandeld moet worden, toch een "interessant" tussendoortje bij de koffie:

Verkiezingspeiling_ poll voor de verkiezingen op 13 juni 2010-3

 

Verkiezingspeiling_ poll voor de verkiezingen op 13 juni 2010-2

17-05-10

Stemplicht


Stemplicht

(bron: http://www.herent.be/content/content/record.php?ID=759)

decoration

In België geldt de stemplicht. Elke kiezer is dus bij wet verplicht om zijn stem uit te brengen. Een kiezer moet zijn stem persoonlijk uitbrengen in het stembureau dat op de oproepingsbrief is aangeduid. Op de dag van de verkiezingen moeten de identiteitskaart en de oproepingsbrief worden voorgelegd.
In bepaalde gevallen kunt u wel volmacht geven.


Wat gebeurt er als u niet gaat stemmen?

Wie niet gaat stemmen, wordt bestraft met een berisping of een boete van 5 tot 10 euro (te vermenigvuldigen met 5,5), dus 27,5 tot 55 euro. Bij herhaling is de geldboete 10 tot 25 euro (= 55 tot 137,5 euro). Wie binnen de 15 jaar vier keer aan zijn plicht verzuimt, wordt voor 10 jaar van de kiezerslijsten geschrapt. Gedurende die periode kan hij geen benoeming, bevordering of onderscheiding van een openbare overheid krijgen.


Het verzuim van de kiesplicht is echter slechts strafbaar indien men zich niet kan verantwoorden ten aanzien van de vrederechter. De vrederechter is vrij in zijn beoordeling over wat als een gewettigd verzuim moet beschouwd worden en wat niet.
Elk officieel document kan een verantwoordingsstuk zijn. Het bewijsstuk moet samen met de oproepingsbrief bij voorkeur voor de verkiezingsdag bij de dienst secretariaat afgeleverd worden.
Binnen de acht dagen na de afkondiging van de namen van de verkozenen, maakt de procureur des konings de lijst op van de kiezers die niet aan de stemming hebben deelgenomen en van wie de verantwoording niet is aangenomen. Uiteindelijk bepaalt het openbaar ministerie welke inbreuken zullen vervolgd worden.
De kiezer die de stemplicht niet vervuld heeft, verschijnt op eenvoudige oproeping voor de politierechtbank die oordeelt zonder mogelijkheid van hoger beroep.

08-05-10

The Show Must Go On

The show must go on...Ze nemen het wel wat letterlijk in de Wetstraat. Opeens gaan verschillende partijen op zoek naar bekende gezichten. De ene probeert het met Anne de Baetzelier en de ander met een figuur uit Amnesty International en ook Bracke wil zijn kans wagen.

Nu alle geliefde thema's uitgespeeld zijn (gezondheidszorg, pensioenen, jobs) haalt men de poppen uit de kast. Het spreekt mij als kiezer niet aan. Ik vind het al erg genoeg dat niemand in geen enkele beschikbare partij mij als kiezer op dit ogenblik aanspreekt en dat men het nu in de showbizz of bekende-figuren-poel moet gaan zoeken versterkt mijn afkeer alleen maar.

Daarom zou ik liever niet gaan stemmen. Echter hebben we in België stemplicht wat ik niet vind passen in een vrij land. Het beperkt mijn gevoel van vrijheid dat ik niet vrij kan kiezen om al dan niet naar de stembus te trekken. Het beperkt ook mijn gevoel van en mijn vertrouwen in vrijheid dat ik door deze vorm van democratie gedwongen word om te gaan stemmen op mensen, idolen en symbolen waarmee mijn mening niet overeenkomt. Dit zegt trouwens wat over verkiezingsresultaten. Het creëeren van nieuwe partijen is ook geen oplossing gebleken. Althans niet voor mij.

decoration

De bestaande partijen? CD&V vind ik...Tja: Yves Leterme...Het behoeft geen uitleg, denk ik. Open VLD heeft zich met haar neus voor economie helaas niet kunnen/willen bewijzen in deze  crisis, wat me nochtans een buitenkansje leek voor een liberale partij. LDD vind ik te populistisch (beetje een naar-de-mond-pratende partij). SLP is na een jaar al uitgestorven als ik me niet vergis. VB is politiek in de kleuterklas en daarmee verwijs ik vooral naar de repliek in de plenaire zitting op de aanmaning van Patrick Dewael. Dat soort retoriek getuigt van weinig stijl en intelligentie, als dat al de bedoeling was. Dan was er vorig jaar ook nog een blote-borsten-partij, dacht ik, waarvan ik de naam vergeten ben, maar ik denk niet dat die mij zou aangesproken hebben afgaande op hun borstencampage. Groen! ben ik het met veel programmapunten wel eens, maar ik zie het niet als een partij die kentering teweeg kan brengen, zelfs niet op vlak van het milieu. De SP.A vind ik ook een naar-de-mond-praten partij geworden. De N-VA vind ik dan weer een van de weinige partijen met een sterke partijvoorzitter, in die zin dat Bart altijd zegt waar het op aan komt. Maar ook de Dewever-retoriek getuigt soms van te weinig respect en dat vind ik wel belangrijk in een dialoog met partijen met een ander standpunt. Wat heb je dan nog? PVDA. Hm, ook weer een partij die het verschil niet zal maken, alhoewel ze wel wat sterke programmapunten naar voren brengen. Ik moet wel zeggen dat ik soms het gevoel heb bij deze partij dat ze zich wat ergert aan mensen met een intellectueel beroep vanuit de veronderstelling dat het allemaal miljonairs (in wording) zijn? Waarschijnlijk zijn er nog zo'n kleine partijtjes, maar deze verkiezingen zijn anders. Nu moeten we stemmen op een grote partij die het verschil zal maken en die partij...Die zie ik (nog) niet in de lijst staan.

De verkiezingspeiling (hier: http://www.verkiezingspeiling.com/) laat op dit ogenblik een zware verrechtsing zien. Alleen al daardoor voel ik mij weer geroepen om te gaan stemmen. 

Dilemma.


13 Mei 2010: Op dit ogenblik ziet het ernaar uit dat ik niet ga stemmen.